Naše dejavnosti

Projektiranje strojev in naprav

PRIKAŽI VEČ

Razvoj strojev in naprav po zahtevah naročnika

PRIKAŽI VEČ

Izdelava trdnostnih analiz, preračunov, študij

PRIKAŽI VEČ

Izdelava strojev in naprav

PRIKAŽI VEČ

Avtomatizacija proizvodnih procesov

PRIKAŽI VEČ

Modernizacija obstoječih strojev

PRIKAŽI VEČ

Tehnično svetovanje

PRIKAŽI VEČ

Nadzor in vodenje projektov za izvajalce storitev

PRIKAŽI VEČ

Nadzor in vodenje projektov za naročnike storitev

PRIKAŽI VEČ

Vpeljava procesov vodenja kakovosti in tehničnih standardov

PRIKAŽI VEČ

Logistika

PRIKAŽI VEČ