Spoznajte nas

Inovativna ekipa

Smo ekipa inovativnih visoko usposobljenih sodelavcev z večletnimi izkušnjami na tehničnem kakor tudi ekonomskem področju.

Nudimo celovito izvedbo projektov, vključno z izdelavo strojne in elektro dokumentacije, izdelavo analiz, dokumentacije za uporabo in vzdrževanje, ki jo dobi uporabnik stroja, izdelavo komponent in montažo stroja, zagonom in testiranjem, izdajo Izjave o skladnosti in CE znaka kakor tudi nadzor nad kakovostjo in izvedbo ter logistiko.

V svoji ekipi imamo, med drugim, vodilnega presojevalca za Sistem kakovosti ISO 9001 in projektanta s Strokovnim izpitom za projektiranje ... z bogatimi izkušnjami in realiziranimi zahtevnimi projekti na področju strojegradnje, na področju izdelave strojev, avtomatiziranih linij, predelav in modernizacij obstoječih strojev.

Znanje in izkušnje

Svojim kupcem nudimo rešitve na področju projektiranja, izdelave strojev in naprav, nadzoru izvajanja projektov, reševanju tehničnih problemov, izdelavo študij in analiz.

Optimalnost

Inovativno razmišljanje in bogate praktične izkušnje nam omogočajo, da so izvedene tehnične rešitve optimalne.